12 czerwca 2024

iCzytam

O książkach i nie tylko !

Czym charakteryzuje się dziala przemysłowa?

Działka przemysłowa jest jedną z wielu rodzajów działek inwestycyjnych, czyli takich, których celem jest w jakiś konkretny sposób zarobienie na niej pieniędzy. Spośród innych typów działek np. budowlanej, komercyjnej, rekreacyjnej, siedliskowej, ewidencyjnej czy rolnej, działka przemysłowa wyróżnia się tym, że jest ona przeznaczona do budowania na niej budynków o przeznaczeniu stricte przemysłowym. Z tego rodzaju działek korzystają najczęściej przedsiębiorcy tworzący produkcję przemysłową na dużą skalę i potrzebujący dodatkowych terenów, na których mogliby ją rozwijać. Ich działalność gospodarcza jest często specyficzna, dlatego działka przemysłowa umożliwia im jej rozwój. Nierzadko specyfika tej działalności polega na jej uciążliwości (hałas produkcyjny, zapylenie, ciężki ruch samochodowy związany z dostawami), dlatego działki przemysłowe lokalizowane są zwykle poza miastami i muszą spełniać rygorystyczne wymogi m.in dotyczące sąsiedztwa, odpowiedniego oddalenia od budynków mieszkalnych itd.