20 lipca 2024

iCzytam

O książkach i nie tylko !

Jaka osoba może się ubiegać o uprawnienia budowlane?

2 min read

Nie ulega wątpliwości, że uprawnienia budowlane, to sprawa naprawdę bardzo ważna dla każdej osoby, która ukończyła studia na kierunku budowniczym, czy też jest technikiem budownictwa. Tak samo jak absolwenci studiów medycznych, którzy muszą po studiach odbywać niezbędny staż w szpitalach, jak również absolwenci studiów prawniczych, którzy muszą odbyć aplikację, tak samo również absolwenci kierunków budowniczych, tak i technicy budownictwa muszą odbyć odpowiednią praktykę zawodową i zdać egzamin na uprawnienia budowlane, żeby móc spełniać samodzielne funkcje zawodowe.

Czym właściwie są polskie uprawnienia budowlane?

Jeżeli dana osoba otrzyma uprawnienia budowlaneto automatycznie staje się członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i tym samym nabiera prawa do tego, żeby samodzielnie móc wykonywać różnego rodzaju funkcje techniczne w sektorze budowlanym. Każda osoba, która posiada tego typu uprawnienia, może sama zarówno oceniać, jak również rozwiązywać kwestie architektoniczne, technologiczne, techniczne, czy też organizacyjne, które dotyczą projektowania, czy też budowania różnego rodzaju obiektów.

Jak można uzyskać uprawnienia budowlane?

Jak stanowi polskie prawo, istnieje możliwość starania się o przyznanie jednego z dwóch rodzajów uprawnień budowlanych, a więc możemy ubiegać się o uprawnienia do projektowania, jak również uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. W zależności od tego, jakie mamy wykształcenie, to o takie uprawnienia możemy ubiegać się w jednym z dwóch wariantów, a mianowicie bez ograniczeń, jak również w ograniczonym zakresie. Żeby móc ubiegać się do uprawnienia do projektowanie bez ograniczeń, to przede wszystkim musimy ukończyć studia magisterskie na kierunku, który jest odpowiedni dla danej specjalizacji, a ponadto musimy zdobyć 12 miesięczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz zdobyć 12 – miesięczną praktykę na budowie. O uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą się ubiegać osoby, które uzyskały tytuł inżyniera kierunków budowlanych.