20 lipca 2024

iCzytam

O książkach i nie tylko !

KONSTRUKCJE DLA ARCHITEKTÓW

2 min read

Tworzenie konstrukcji nie jest kojarzone z domeną stricte związaną z codzienną pracą architektów. Projektowanie budynków, pomieszczeń gospodarczych, czy produkcyjnych – wszystkie te zadania wymagają specjalnych i wysoce wyspecjalizowanych narzędzi. Każdy kolejny krok musi być starannie przemyślany, a końcowy efekt zadowalający dla klienta bądź inwestora.

SCIA to narzędzie stworzone z myślą o konstruktorach i architektach, za którego pomocą można wykonać nie tylko samą konstrukcję, ale także wszystkie niezbędne obliczenia związane z projektem. W prowadzeniu prac związanych z konstrukcjami liczą się przede wszystkim dwie kwestie: niezawodność i precyzja. Tworzenie konstrukcji budowlanych przeszło swoistą rewolucję, w ramach której tworzone są spójne projekty z równym zaangażowaniem przedstawicieli wszystkich branży istotnych z punktu widzenia projektów.

BIM znalazło swoje zastosowanie także na gruncie architektury. Od momentu silnego zakorzenienia tego podejścia na gruncie polskiej architektury i budownictwa niemalże wszystkie operacje i prace na rysunkach przeprowadzane są z wykorzystaniem tej technologii. Narzucenie dużo większej spójności niż dotychczas, która przeniosła się na grunt całego systemu prowadzenia projektów ma swoje odzwierciedlenie w dużo lepszych niż dotychczas realnych rezultatach pracy.

Programy do projektowania konstrukcji są obecnie w pełni kompatybilne z technologią modelowania informacji o budynku czyli BIM. Dzięki takiemu podejściu znacznie zminimalizowano koszty, jakie wcześniej powstawały w wyniku błędów, których można było uniknąć jeszcze na etapie przeprowadzania realizacji. Kompleksowe i holistyczne spojrzenie na proces prowadzenia projektów potrzebuje użycia specjalnego i niezawodnego oprogramowania, które będzie w pełni spełniało przeznaczoną mu funkcję.

SCIA Engineer jest narzędziem, dzięki któremu wszystkie projekty uda się poprowadzić sprawnie do końca przy optymalizacji pracy i sił, ale także doskonałym nośnikiem, za pomocą którego wykonawca może przedstawić zamawiającemu pełną dokumentację związaną z projektem.